• Thuis
  • Datenschutzbestimmungen
 

Datenschutzbestimmungen

Privacyverklaring website.

§ 1 Inlichtingen over het verzamelen van persoonsgegevens.

§ 2 Uw rechten.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website.

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website.

§ 5 Bezwaar of herroepen van de verwerking van uw gegevens.

Privacyverklaring voor analysetools.

Gebruik van Google Analytics.

Gebruik van het Skalierbare Zentrale Messverfahren (SZM) [Schaalbare centrale meetmethode]

Privacyverklaring social media.

Gebruik van Social-Media-plug-ins.

ShareIt-bookmarking.

Privacyverklaring Online-reclame.

Gebruik van Google AdSense.

Gebruik van Google Adwords Conversion.

Remarketing. 

DoubleClick by Google.

Integratie van Google Maps.

Facebook Custom Audiences.

A/B-Testing.

 

Privacyverklaring website

§ 1 Inlichtingen over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als persoon, zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw gebruikersgedrag.

(2) de verwerkingsverantwoordelijke conform Art. 4 al. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is [Naam, officieel adres, e-mailadres] (zie onder Colofon). [Onze functionaris voor gegevensbescherming (CTM-COM GmbH, In den Leppsteinswiesen 14, 64380 Roßdorf) kunt u contacteren op datenschutz@ctm-com.de of op het nummer +49 6154 - 57605-111.

(3) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier worden de door u vermelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij wissen de desbetreffende gegevens zodra de bewaring ervan niet langer noodzakelijk is, of beperken de verwerking ervan wanneer er wettelijke bewaarplicht bestaat.

(4) Voor het geval wij voor bepaalde functies in ons aanbod een beroep doen op hiertoe gemachtigde dienstverleners, of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, informeren wij hieronder gedetailleerd over onze verschillende werkwijzen. We specificeren ook de gedefinieerde criteria voor de bewaartermijn.

§ 2 Uw rechten

(1) Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u jegens ons de volgende rechten:

- Recht op inzage;

- Recht op rectificatie of wissen;

- Recht op beperking van de verwerking;

- Recht op bezwaar tegen de verwerking;

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens

(2) u heeft bovendien het recht om bij de persoonsbeschermingsautoriteit over de verwerking door on van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website

(1) Bij louter informatief gebruik van de website, m.a.w. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere wijze informatie verstrekt verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server meedeelt. Wanneer u onze website wil gebruiken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en stabiliteit en veiligheid te verzekeren (Rechtsgrond is Art. 6 al. 1 f) AVG):

- IP-adres

- Datum en uur van de aanvraag

- Tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

- Toegangsstatus/HTTP-statuscode

- Hoeveelheid gegevens telkens is overgedragen

- De website, waarvan de aanvraag afkomstig is

- De browser

- Het besturingssysteem en zijn interface

- de taal en de versie van de software van de browser.

(2) Bovenop de hiervoor vermelde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer geïnstalleerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf geïnstalleerd worden, en toegewezen worden aan de browser die u gebruikt plaatsen waardoor bepaalde informatie ons worden toegezonden. Cookies dienen niet voor het uitvoeren van programma's, en kunnen geen virussen op uw computer installeren. Zij zorgen voor een gebruiksvriendelijker en efficiënter internetaanbod.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

- Tijdelijke cookies (zie b)

- Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer de browser afgesloten wordt. Daaronder vallen voornamelijk de sessie-cookies. Hiermee wordt de zogenaamde sessie-ID geïnstalleerd, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden gekoppeld. Daardoor kan uw computer opnieuw herkend worden, bij een later bezoek aan onze website. Sessie-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

c) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde periode gewist, die verschillend is naargelang de cookies. U kunt altijd de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser wissen.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld Third-Party-cookies of alle cookies weigeren. Wij willen er u op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

e) [Wij gebruiken cookies om u bij vervolgbezoeken te kunnen identificeren, wanneer u bij ons over een account beschikt. Anders moet u bij elk bezoek telkens opnieuw inloggen.]

f) [De gebruikte Flash-cookies worden niet vastgelegd door uw browser, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden vastgelegd. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt en hebben geen automatische einddatum. Wanneer u de verwerking van Flash-cookies niet wenst, moet u een add-on installeren, zoals 'Better Privacy' voor Mozilla Firefox ( https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/ ) of het Adobe-Flash-Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects uitschakelen door in uw browser de Private Modus in te stellen. Bovendien raden wij u aan de cookies en de historiek van uw browser regelmatig manueel te wissen.]

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast louter informatief gebruik van de website bieden wij diverse diensten die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u doorgaans persoonsgegevens opgeven die wij voor het leveren van deze diensten gebruiken en waarop de hiervoor genoemde principes van gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Die worden door ons zorgvuldig uitgekozen en gemachtigd; zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien wij speciale acties, wedstrijden, overeenkomsten of soortgelijke diensten samen met partners aanbieden. Meer informatie krijgt u hierover bij het ingeven van uw persoonsgegevens of daaronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) In zoverre de maatschappelijke zetel van de dienstverlener of partner zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, informeren wij u hierover bij de beschrijving van het aanbod.

§ 5 Bezwaar of herroepen van de verwerking van uw gegevens

(1) Wanneer u toestemming verleend heeft voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft een invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u deze aan ons kenbaar hebt gemaakt.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op belangenafweging kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet nodig is in het bijzonder om een overeenkomst met u na te leven, die door ons in de volgende beschrijving van de functies wordt beschreven. Bij het indienen van een bezwaar vragen wij u om ons uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde manier zouden moeten verwerken als wij hebben gedaan. In geval van een gegrond bezwaar zullen wij de situatie controleren en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze dwingende redenen tonen die voor gegevensverwerking in aanmerking komen en op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u op elk moment bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyses. Over uw bezwaar tegen advertenties kunt u ons op de hoogte brengen via: [alle contactgegevens].

Privacyverklaring voor analysetools

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt de zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer geïnstalleerd worden en de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter van tevoren verkort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

(2) Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van Google Analytics, niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor bedoelde instelling te kiezen; wij willen er u op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in zijn geheel kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en tevens dat die gegevens door Google verwerkt worden, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt en kan persoonsidentificatie daardoor uitgesloten worden. Voor zover de over u verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Dankzij deze statistische gegevens kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor uitzonderlijke gevallen, waarbij persoonsgegevens doorgegeven worden naar de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ). De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 al. 1 f) van de AVG.

(6) Gegevens van de derde-dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , Overzicht m.b.t. gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , en de Privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

(7) [Deze website gebruikt Google Analytics tevens voor een toestelonafhankelijke analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via eenzelfde User-ID. Onder 'Mijn gegevens' kunt u in uw account onder 'Persoonlijke gegevens' deze toestelonafhankelijke analyse van uw gebruik uitschakelen.]

Gebruik van het Skalierbare Zentrale Messverfahren (SZM) [Schaalbare centrale meetmethode]

1) Onze website gebruikt de meetmethode ('SZMnG') van INFOnline GmbH ( https://www.infonline.de) om statistische parameters over het gebruik van onze aanbiedingen te bepalen. Het doel van de reikwijdtemeting is de intensiteit van het gebruik, het aantal gebruikers van een website en het surfgedrag statistisch - op basis van een uniforme standaardprocedure - te bepalen om zo marktbrede vergelijkbare waarden te verkrijgen.

Voor webaanbieders die lid zijn van de Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW - http://www.ivw.eu) of deelnemen aan de studies van de Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF - http://www.agof.de) worden de gebruikersstatistieken regelmatig door de AGOF en de Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma - http://www.agma-mmc.de), evenals door de IVW gepubliceerd en deze kunnen op de respectievelijke websites geconsulteerd worden.

(1) Gegevensverwerking

INFOnline GmbH verzamelt en verwerkt gegevens in overeenstemming met het Duitse gegevensbeschermingsrecht. Wij zorgen ervoor dat door technische en organisatorische maatregelen de individuele gebruiker op geen enkel moment kan geïdentificeerd worden. Gegevens die betrekking kunnen hebben op een specifieke, identificeerbare persoon worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

i) Anonimisering van het IP-adres

Voor het overbrengen van gegevens op het internet heeft elk toestel een uniek adres nodig, het zogenaamde IP-adres. Kortstondig opslaan van het IP-adres is omwille van de werkwijze van het internet een technische vereiste. IP-adressen worden vóór elke verwerking afgekort en geanonimiseerd. Niet-afgekorte IP-adressen worden niet opgeslagen of verwerkt.

ii) Geolocalisatie tot op het niveau van de Bundesländer/regio's

De zogenaamde geolocalisatie, m.a.w. de koppeling van een websitebezoek met de locatie van de aanvraag, gebeurt uitsluitend op basis van geanonimiseerde IP-adressen en alleen tot op het niveau van de Bundesländer/regio's. De aldus verkregen geografische informatie kan geenszins worden gebruikt om conclusies te trekken over de specifieke woonplaats van een gebruiker.

iii) Identificatienummer van het toestel

Voor de herkenning van computersystemen maakt de reikwijdtemeting gebruik van hetzij een cookie met het kenmerk 'ioam.de', een 'Local Storage Object' of een anonieme handtekening, gemaakt van verschillende automatisch verzonden informaties van uw browser. De geldigheid van cookies is beperkt tot maximaal 1 jaar.

iv) Login-identificatie

Voor de meting van gespreid gebruik (gebruik van een dienst met meerdere toestellen) kan, indien voorhanden, kan de gebruikers-ID bij het inloggen als geanonimiseerde controlesom aan INFOnline verstrekt worden.

(2) Wissen

De opgeslagen gebruikershistoriek wordt ten laatste na 7 maanden gewist.

(3) Bezwaar

Wanneer u niet wenst deel te nemen aan deze meting, kunt u zich hier uitschrijven: http://optout.ioam.de

Meer inlichtingen over de gegevensbescherming in deze meetmethode vindt u op de website van INFOnline GmbH ( https://www.infonline.de), die deze meetmethode uitvoert, de gegevensbeschermingswebsite van de AGOF ( http://www.agof.de/datenschutz ) en de gegevensbeschermingswebsite van de IVW ( http://www.ivw.eu).

2) Wij gebruiken de SZM-meetmethode om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Dankzij deze statistische gegevens kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. De rechtsgrond voor het gebruik van de SZM-meetmethode is Art. 6 al. 1 f) van de AVG.

Privacyverklaring social media

Gebruik van Social-Media-plug-ins

1) Wij maken momenteel gebruik van de volgende Social-Media-plug-ins [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. Wij gebruiken daarvoor ook de two-clickoplossing. Dat betekent dat u bij een bezoek aan onze website principieel geen persoonsgegevens aan de plug-inproviders bezorgt. U kunt plug-inproviders herkennen aan de markering op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden de mogelijkheid om via deze knop rechtstreeks met de plug-inprovider te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en dit activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u de betreffende website van ons onlineaanbod heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring verstrekt. Bij Facebook en Xing wordt volgens de betreffende aanbieder in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na het ophalen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden persoonsgegevens van u naar de betreffende plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider de gegevensverzameling uitvoert via cookies, raden wij u aan, alle cookies te verwijderen voordat u via de beveiligingsinstellingen van uw browser op het grijsgekleurde vak klikt.

2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens of op de verwerkingsprocessen, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijn. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-inprovider beschikken wij over geen informatie.

3) De plug-inprovider slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame en/of marktonderzoek en om haar website beter op de gebruikers ervan af te stemmen. Een dergelijke analyse gebeurt met name (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanleveren van doelgerichte advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om u tegen de samenstelling van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot de plug-inprovider dient te richten. De plug-in maakt interactie met sociale netwerken en andere gebruikers mogelijk zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrond voor het gebruik van plug-ins is Art. 6 al. 1 f) van de AVG.

4) De gegevensoverdracht vindt plaats onafgezien van het feit of u al dan niet een account heeft mij de plug-inprovider en erop ingelogd bent. Wanneer u bij de plug-inprovider bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account bij de plug-inprovider gekoppeld. Wanneer u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met uw contacten. Wij raden u aan om na een bezoek aan een socialenetwerksite regelmatig uit te loggen, vooral voordat u de knop activeert, omdat u op deze manier een koppeling aan uw profiel bij de plug-inprovider kunt vermijden.

5) Bijkomende informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-inprovider vindt u in de volgende Privacyverklaring van deze provider. Daar vindt u tevens meer inlichtingen over uw rechten en instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

6) Adressen van de betreffende plug-inproviders en de URL's met verwijzing naar hun gegevensbeschermingskennisgeving:

(1) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; voor meer inlichtingen over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) .

(2) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de . Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) .

(3) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) .

(4) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

(5) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz .

(6) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) .

(7) Flattr Network Ltd. met als maatschappelijke zetel 2nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Groot-Brittannië; https://flattr.com/privacy.]

ShareIt-bookmarking

1) Onze websites bevatten bovendien AddThis-plug-ins. Deze plug-ins maken het mogelijk om bookmarks op te slaan of het delen van interessante content met andere gebruikers. De plug-in maakt interactie met sociale netwerken en andere gebruikers mogelijk zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrond voor het gebruik van plug-ins is Art. 6 al. 1 f) van de AVG.

2) Via deze plug-ins maakt uw internetbrowser een rechtstreekse verbinding met de servers van AddThis en desgevallend met de gekozen socialnetwork- of de bookmarkingdienst. De ontvangers krijgen de informatie dat u de betreffende website van ons onlineaanbod hebt geraadpleegd en de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring. Deze informatie wordt op servers van AddThis in de VS verwerkt. [Met AddThis hebben wij standaard gegevensbeschermingclausules afgesloten.]. Wanneer u content op onze website naar sociale netwerken of bookmarkingdiensten verzendt, kan een link worden gelegd tussen een bezoek aan onze website en uw gebruikersprofiel op het relevante netwerk. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens of op de verwerkingsprocessen, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijn. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-inprovider beschikken wij over geen informatie.

3) De plug-inprovider slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame en/of marktonderzoek en om haar website beter op de gebruikers af te stemmen. Een dergelijke analyse gebeurt met name (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanleveren van doelgerichte advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om u tegen de samenstelling van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot de betreffende plug-inprovider dient te richten.

4) Wanneer u hieraan niet wenst deel te nemen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door een opt-out-cookie in te stellen met werking voor de toekomst: http://www.addthis.com/privacy/opt-out . U kunt ook uw browser zo instellen dat hij de installatie van cookies verhindert.

5) U vindt tevens meer inlichtingen over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door de plug-inprovider en over uw rechten en instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij: AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182, USA, www.addthis.com/privacy.

Privacyverklaring Online-reclame

Gebruik van Google AdSense

1) Deze website maakt gebruik van de onlinereclamedienst Google AdSense, om u advertenties op maat van uw interesses te voor te stellen. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u van belang zijn en die onze website voor onze gebruikers interessanter maken. Hiervoor wordt statistische informatie over u verzameld en verwerkt door onze reclamepartners. Deze advertenties zij herkenbaar door de vermelding 'Google-advertenties' in de betreffende advertentie.

2) Door uw bezoek aan de website verkrijgt Google de informatie dat u onze website hebt geraadpleegd. Google gebruikt daarvoor een Web Beacon om een cookie op uw computer te plaatsen De in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden verzonden. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de bewaartermijn. Uw gegevens worden doorgegeven naar de VS en daar geanalyseerd. Wanneer u met uw Google-account ingelogd hebt, kunnen uw gegevens rechtstreeks gekoppeld worden Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw Googleprofiel worden gekoppeld, moet u voor activering van de knop uitloggen. Het is mogelijk dat deze gegevens aan partners van Google, aan derden of aan overheden worden doorgegeven De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 al. 1 f) van de AVG. [OFWEL: Deze website toont via Google AdSense geen advertenties van derden. [OF: Deze website activeert ook Google AdSense-advertenties van derden. Bovenstaande gegevens kunnen aan deze derden worden doorgegeven (vermeld op https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149 ).

3) U kunt de installatie van de cookies van het Google AdSense op meerdere manieren verhinderen: a) door uw browsersoftware hierop aan te passen; met name betekent de onderdrukking van cookies van derden dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door de op interesses gebaseerde advertenties op Google te deactiveren via de link http://www.google.de/ads/preferences , c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne 'About Ads' te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices ; deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert en d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome, via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin . Wij willen er u op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

4) U vindt tevens meer inlichtingen over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking en over uw rechten en instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; voorwaarden voor gegevensbescherming bij reclame: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads . Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) .

Gebruik van Google Adwords Conversion

1) Wij maken gebruik van het aanbod van Google Adwords, om met reclamemiddelen, de zgn. Google Adwords op externe websites de aandacht te trekken van ons aantrekkelijk aanbod. Via de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij afleiden hoe succesvol deze reclameacties waren. Wij zijn geïnteresseerd om met dit programma advertenties te tonen die voor u van belang zijn om zo onze website voor onze gebruikers interessanter te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te bereiken.

2) Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde 'Ad Server' geleverd. Hiervoor maken wij gebruik van Ad Server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. Wanneer u via een advertentie op Google op onze website terechtkomt, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. Deze cookies verliezen doorgaans na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (Frequency), de laatste Impression (relevant voor Post-View-Conversions) en opt-out-informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) gewoonlijk opgeslagen als analysewaarden.

3) Met deze cookies kan Google uw browser later opnieuw herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en het cookie dat op zijn computer is opgeslagen, is niet verlopen, dan kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Bij elke Adwords-klant wordt een ander cookie geïnstalleerd. Cookies kunnen daardoor niet op de websites van Adwordsklanten getraceerd worden. Zelf verzamelen of verwerken wij in de genoemde reclameacties geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google louter statistische gegevens. Aan de hand van deze analyses kunnen wij te weten welke reclameacties bijzonder efficiënt zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van reclameacties; derhalve kunnen wij geen gebruikers op basis van deze informatie identificeren.

4) Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en de verdere aanwending van de gegevens, die door het gebruik van deze tools door Google verzameld worden en daarom u informeren volgens ons kennisniveau: Door de integratie van Adwords Conversion verkrijgt Google de informatie dat u de betreffende website van onze internetaanwezigheid hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Wanneer u op een Googledienst bent ingeschreven, kan Google uw bezoek aan uw account linken. Ook wanneer u niet bent aangemeld bij Google, of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres registreert en opslaat.

5) U kunt de installatie van de cookies van dit trackinggebeuren op meerdere manieren verhinderen: a) door uw browsersoftware hierop aan te passen; met name betekent de onderdrukking van cookies van derden dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies voor Conversion-Tracking te deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' geblokkeerd worden, https://www.google.de/settings/ads , waarbij deze instelling gewist wordt bij het verwijderen van de cookies; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne 'About Ads' te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices ; deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert en d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome, via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin . Wij willen er u op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

6) De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 al. 1 f) van de AVG. Verdere informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html . U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org . Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) .

Remarketing

Naast Adwords Conversion gebruiken wij ook de toepassing Google Remarketing Dit is een proces dat we graag willen gebruiken om opnieuw contact met u op te nemen. Met deze toepassing kunt u onze advertenties blijven zien na een bezoek aan onze website wanneer u het internet blijft gebruiken. Dit gebeurt met cookies die in uw browser worden opgeslagen en die worden gebruikt om uw gebruiksgedrag bij het bezoek van Google aan verschillende websites vast te leggen en te evalueren. Zo kan Google uw eerder bezoek aan onze website vastgesteld worden. Volgens de verklaringen van Google zelf koppelt Google de in het kader van remarketing verzamelde gegevens niet met uw persoonsgegevens, die door Google kunnen worden opgeslagen. Derhalve wordt volgens Google bij Remarketing pseudonimisering gebruikt.

DoubleClick by Google

1) Deze website gebruikt verder ook nog de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies, om advertenties te tonen die relevant zijn voor gebruiker, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meermaals ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Daarenboven kan DoubleClick met cookie-ID's om conversions met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en nadien met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en er iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

2) Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en de verdere aanwending van de gegevens, die door het gebruik van deze tools door Google verzameld worden en daarom u informeren volgens ons kennisniveau: Door de integratie van DoubleClick verkrijgt Google de informatie dat u de betreffende website van onze internetaanwezigheid hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Wanneer u op een Googledienst bent ingeschreven, kan Google uw bezoek aan uw account linken. Ook wanneer u niet bent aangemeld bij Google, of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres registreert en opslaat.

3) U kunt de installatie van de cookies van dit trackinggebeuren op meerdere manieren verhinderen: a) door uw browsersoftware hierop aan te passen; met name betekent de onderdrukking van cookies van derden dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies voor Conversion-Tracking te deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' geblokkeerd worden, https://www.google.de/settings/ads , waarbij deze instelling gewist wordt bij het verwijderen van de cookies; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne 'About Ads' te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices ; deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert en d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome, via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin . Wij willen er u op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

4) De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 al. 1 f) van de AVG. Meer informatie over DoubleClick by Google kunt u vinden op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090 , en in het algemeen over gegevensbescherming bij Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org . Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) .

Integratie van Google Maps

1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u rechtstreeks op de website interactieve kaarten tonen wat het gebruiksgemak van de kaartfunctie mogelijk maakt.

2) Door uw bezoek aan de website verkrijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring verstrekt. Dat gebeurt los van de vraag of u al dan niet bij Google een gebruikersaccount heeft waarop u ingelogd bent. Wanneer u op Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw Googleprofiel worden gekoppeld, moet u voor activering van de knop uitloggen. Google slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame en/of marktonderzoek en om haar website beter op de gebruikers ervan af te stemmen. Een dergelijke analyse gebeurt met name (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanleveren van doelgerichte advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om u tegen de samenstelling van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google dient te richten.

3) Bijkomende informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-inprovider vindt u in hun Privacyverklaring. Daar vindt u tevens meer inlichtingen over uw rechten en instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) .

Facebook Custom Audiences

1) Verder gebruikt de website de remarketingfunctie 'Custom Audiences' van Facebook Inc. (Facebook). Hierdoor kunnen gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties ('Facebook-advertenties') zien bij een bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van het proces. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u van belang zijn en die onze website voor onze gebruikers interessanter maken.

2) Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en de verdere aanwending van de gegevens, die door het gebruik van deze tools door Facebook verzameld worden en daarom u informeren volgens ons kennisniveau: Door de integratie van Facebook Custom Audiences verkrijgt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze internetaanwezigheid hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Voor zover u bent ingeschreven op een dienst van Facebook, kan Facebook uw bezoek aan uw account koppelen. Ook wanneer u niet bent aangemeld bij Facebook, of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken registreert en opslaat.

3) U kunt [hier] de functie Facebook Custom Audiences' als ingelogde gebruiker deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich .

4) De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 al. 1 f) van de AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook kunt u vinden op https://www.facebook.com/about/privacy .

A/B-Testing

1) Deze website voert verder analyses van het gebruikersgedrag uit via een zogenaamde A/B-Testing. Daarbij kunnen wij onze websites met een licht verschillende content tonen, naargelang de verkregen klantenprofielen. Op die manier kunnen wij ons aanbod regelmatig verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. De rechtsgrond voor de A/B-Testing is Art. 6 al. 1 f) van de AVG.

2) Voor deze analyse worden cookies op uw computer geïnstalleerd (meer daarover in § 3). De op deze wijze verzamelde informatie wordt door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen op zijn server in [Duitsland]. Deze analyse kunt u door het wissen van bestaande cookies en het voorkomen van de installatie van cookies verhinderen. Wanneer u het opslaan van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u mogelijk niet in staat bent deze website in zijn geheel te gebruiken. In de instellingen van uw browser kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd. Het gebruik van A/B-Testings kan verhinderd worden doordat u [de volgende haakjes verwijderen en de Opt-out-plug-in activeren:].

3) Voor de uitvoering van analyses worden IP-adressen verkort verder verwerkt en kan rechtstreekse persoonsidentificatie daardoor uitgesloten worden. Het IP-adres dat uw browser meedeelt gebruiken wij niet om het te koppelen met andere door ons verzamelde gegevens.